Bevrijd van alle machten. Advent met Galaten 4:1-11.

Galaten 4:3 is adembenemend. Vergelijkt Paulus de wet nu met ‘de machten van de wereld’ (waarvan Jezus bevrijdt)? Goed zicht op Galaten 4:1-11 helpt je om Kerst te vieren.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. Speciale aandacht voor de uitleg van N.T. Wright (Galatians, 2021) en J. van Bruggen (Galaten, 2004) en andere bijzonderheden over vers 3 staan in voetnoot iv, onderaan de tekst.

Gemeente van de Heer

1         Met Galaten 4 naar Kerst.
Over twee weken vieren we Kerst. Galaten 3 en 4 laten zien wat Kerst betekent. Kerst is het begin van een nieuw tijdperk. We staan niet meer onder toezicht van de wet omdat het geloof, Christus, is gekomen (Galaten 3:25).[i]

Geloof.
In Galaten 4 vat Paulus een en ander nog eens samen (‘ik bedoel dit’) en zet een volgende Continue reading