Afbraak onder protestanten. Waartoe?

De predikanten Visser en Ekris verkennen een nieuwe ronde geloofscrisis en nemen twijfel en verveling waar, onder betrókken kerkleden (ND, 23 en 24 september). Er volgt veel discussie op hun artikelen. Kritiek en/of oplossingen worden aangedragen. Dat varieert van vragen waar Jezus en/of het enthousiasme blijft, oproepen tot bepaalde actie en aandacht voor een evenwichtige liturgie.

Volgens mij wordt het meest voor de hand liggende in deze discussie genegeerd. Dat is de vraag: wat is het Continue reading