Vertrouwend bidden als gemeente. Gemeentegebed in de kerk van Delfshaven

Bidden kan soms best moeilijk zijn. Je bidt gauw steeds (voor) dezelfde dingen of zonder er goed bij stil te staan. Jezus heeft iets bijzonders gezegd over bidden. ‘Trek je in je huis terug, sluit de deur en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (Mat.6:6). Uit Jezus’ woorden spreekt vertrouwen. God is ‘in het verborgene’. Dat wil zeggen: Hij weet echt wel Continue reading