The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd.

Over de reacties van moslims ging het eerder al: de liefde voor de profeet Mohammed overstijgt alles (ND, 21 sept.). Aan de vele en heftige reacties is te zien dat de film een open zenuw Continue reading