The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd.

Over de reacties van moslims ging het eerder al: de liefde voor de profeet Mohammed overstijgt alles (ND, 21 sept.). Aan de vele en heftige reacties is te zien dat de film een open zenuw Continue reading

De kerk kán niet zonder wraakpsalmen

Klaas Wierenga keert zich tegen een kerkcultuur die toepasbaarheid en feestgedruis afdwingt en niet van grimmige tegenstemmen zoals wraakpsalmen wil weten (ND, 12 april). Opvallend: in een seculiere krant verschijnt op diezelfde dag een opiniestuk van Jan Kuitenbrouwer. Hij bekritiseert in de NRC de Nederlandse cultuurdwang om alles toegankelijk te maken. Zelfs het evangelie, beweert Kuitenbrouwer, wordt door een voorstelling als the Passion aan deze eis onderworpen. Zijn dit nu twee oude(re) mannen die een nieuwe tijdgeest niet kunnen verkroppen of Continue reading