‘Nederlandse’ wraak op Ibn Ghaldoun

Twee journalisten werden geslagen door een leerling van de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun (NRC 18 juni). De journalisten hebben aangifte gedaan en de leerling werd opgepakt en wordt mogelijk geschorst. Wat zijn we toch een fatsoenlijk land. In dezelfde krant werd melding gedaan van de rechtszaak van de afschuwelijk doodslag op lijnrechter Nieuwenhuizen. Naast alle terechte reacties van afschuw bleek de wereld vooral te klein omdat het om een ‘Marokkanenprobleem’ zou Continue reading

Tussen kunst en kitsch. Over de menswording van Gods Zoon en de kerk

Spreken en nadenken over de Heer Jezus Christus maakt je dankbaar en gelukkig. Hij is onze bevrijder. Door mens te worden heeft Hij heel ons leven aanvaard en verlost. We vieren dat met Kerst. Geweldig!

Spreken en nadenken over de kerk heeft vaak ook een heel andere toon. Negatieve ervaringen komen naar boven; er klinkt teleurstelling in door, of bezorgdheid omdat de kerk steeds kleiner wordt. Zij lijkt in onze tijd niets meer voor te stellen. Het gesprek gaat dus vaak zo: de Heer: ja! De kerk: tja….

In dit artikel wil ik stilstaan bij het verband tussen Kerst en kerk, en de vraag voorleggen: welk beeld heb je eigenlijk van de kerk?Afbeelding

Continue reading

The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd.

Over de reacties van moslims ging het eerder al: de liefde voor de profeet Mohammed overstijgt alles (ND, 21 sept.). Aan de vele en heftige reacties is te zien dat de film een open zenuw Continue reading