Vier het grote mysterie van het geloof met ons mee!

Vandaag is het wereldbevrijdingsdag. Jezus’ sterven aan het kruis betekent amnestie voor alle zonden. De hartelijke en indringende uitnodiging om dit feest mee te vieren, begint met de vraag wiens zoon Jezus is.

Deze vraag wordt spannend bij het lezen van het boek In de voetstappen van de Profeet (2007) van de islamitische theoloog Tariq Ramadan. Times Magazine riep deze geleerde uit tot een van de honderd meest vernieuwende denkers van de 21ste eeuw. Ramadan werd met pek en veren Rotterdam uitgedragen maar blijft vooral onder moslimjongeren veel populariteit genieten.

Aan het begin van zijn boek wil Ramadan laten zien hoe goed het is om moslim te zijn. Om dat te bewijzen gaat hij terug naar een centrale figuur voor zowel joden, moslims en christenen: Continue reading