Kijk goed naar de Geest en naar zijn werk. Pinksterpreek over Psalm 48 en Handelingen 2

Op Pinksterfeest komt God zelf in zijn mensen wonen. Psalm 48 wordt op een bijzondere manier werkelijkheid. De preek is een vervolg op een serie preken over Psalmen van de Korachieten (Psalm 42-49). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Geloofstrots.
Vandaag is het Pinksterfeest. God zelf komt naar de aarde om in ons midden te leven. Handelingen 2 vertelt al van het grote geheim van Gods drie-eenheid zoals de kerk dat later heeft beleden. De ene God (Deuteronomium 6:4) laat zich kennen als Vader, Zoon en Geest (Handelingen 2:33). Zo werkt God aan herstel en redding. Tot in je leven.

Psalm 48: fijn om bij God te horen.
Vandaag wil ik vanuit Psalm 48 bij Pinksteren stilstaan. Het lied maakt onderdeel uit van de Psalmen van de Korachieten. Psalm 48 is duidelijk een vervolg op Psalm 46 en 47.[i] Psalm 46 zong al over Gods stad – maar zónder namen (Jeruzalem, Sion) te noemen. Het volle accent komt daarmee op Continue reading