Het gunstige vestigingsklimaat voor het afgodenbedrijf. Preek Ezechiël 8

Preek in de serie over Ezechiël. Ezechiël krijgt met een soort virtuele bril te zien wat er allemaal in het Godshuis, de tempel, gebeurt. Godin Asjera wordt vereerd. En Tammuz. Men knielt voor de zon. Interessant voor toen, wellicht. Maar betekent het vandaag ook iets? En wat dan? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1 Ezechiël 8 komt in heel de Bijbel terug.
Als een land een ander land wil straffen moet wel duidelijk zijn waarom. Denk aan de EU die sancties oplegde aan Rusland in verband met de annexatie van de Krim. Ezechiël 8 tot en met 11 vormen een eenheid. Het gaat daar om een visioen waarin, vers voor vers, wordt uitgelegd waarom God Jeruzalem en de tempel Continue reading