Jezus leert dat je elkaar nodig hebt. Preek 1 Korintiërs 12 over diaconaal gemeentezijn

Vandaag staan we in het bijzonder stil bij het werk van de diakenen. Met de woorden van 1 Korintiërs  12: Jezus’ gemeente is een lichaam. De dienst is voorbereid met en door de diakenen van de gemeente. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Aan Jezus’ tafel leer je naar de ander om te zien.
Vandaag staat het werk van de diakenen centraal. Beter gezegd: we staan erbij stil dat we een diaconale gemeente te zijn. Met de woorden van 1 Korintiërs 12: we zijn een lichaam. Zoals lichaamsdelen elkaar nodig hebben zo is iedereen en iedere gave nodig om gemeente te zijn in Jezus’ naam.

Avondmaal.
Bedankt, zussen en broers diakenen, dat jullie met het idee kwamen om tijdens een eredienst stil te staan bij jullie werk. Niet voor niets hebben we ervoor gekozen om dat vandaag te doen. We vieren het heilig Continue reading