Houd stand en heb lief. Preek Galaten 5:1-12

Paulus zegt dat de gelovigen zich niet opnieuw een slavenjuk moeten laten opleggen. Wat betekent dit deel voor die kerken, voor jou en mij? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Blijf bij Jezus’ vrijheid.
Christus heeft ons bevrijd zodat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen
(Galaten 5:1).

Wat een schitterende tekst. Over de vrijheid in Jezus begon Paulus al eerder in hoofdstuk 2 (vers 4).[i] Nu de Galatenbrief naar het einde gaat wordt steeds duidelijker wat er aan de hand is. Paulus schrijft doelbewust en stapsgewijs toe naar Continue reading