Het wonder van Gods blijvende trouw. Preek Psalm 136.

‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Dat refrein klinkt wel zesentwintig keer in Psalm 136. Het lied is niet geschreven in een optimistische bui maar reflecteert op wie God is en wat Hij doet.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Loof Gods eeuwige trouw!
‘Ja, nou weet ik het wel.’ Als je moeder voor de zoveelste keer tegen je zegt dat je je spullen niet moet vergeten, denk je dat misschien wel eens. Je hebt het nou wel tien keer gehoord.

Psalm 136 roept aan het begin drie keer op om God te loven (verzen 1-3). Vervolgens wordt uitbundig wordt bezongen hoe geweldig God is (verzen 4-26). Tussendoor zegt Psalm 136 steeds in een refrein dat Gods trouw Continue reading