Helpt handen wassen tegen het gevaarlijkste virus dat bestaat? Preek Matteüs 15:1-20

Jezus’ discipelen krijgen het verwijt hun handen niet te wassen voor het eten. Wij denken vandaag misschien gelijk aan het advies om je handen te wassen in verband met Corona-virus. Maar waar gaat Matteüs 15 over en wat betekent dit stukje voor ons? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Leef met Jezus.
In mijn eerste gemeente op het onvolprezen Groninger Hogeland had ik eens een gesprek met een broeder. We hadden het over iets dat in de kerk was gebeurd. Iets nieuws. Ik zou niet meer weten wat. De broeder vond het maar niks. Na een heel gesprek zei hij waar het voor hem op Continue reading