Is Jezus een influencer? Preek Matteüs 16:13-28

Preek in de serie over Matteüs. Vandaag Matteüs 16:13-28 over de belijdenis van Petrus en Jezus’ wonderlijke weg tot redding. Niet onbelangrijke bijzonderheden uit de tekst komen in de preektekst niet uitvoering aan bod. In de verwijzingen onderaan de preektekst kun je daarvoor terecht. Denk aan de vraag naar de betekenis van Jezus’ woorden ten aanzien van Petrus (Rome – Reformatie, noot viii), of Petrus de hemelsleutel heeft (en welke sleutel dat is, voetnoot xx), wat vers 24 betekent (voetnoot xv) en naar de strekking van vers 28 (voetnoot xxii). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is te luisteren als podcast op Spotify of Anchor. Via het YouTube kanaal van onze kerk (Kandelaarkerk Dordrecht) kun je ook meekijken naar de livestream.

Gemeente van de Heer

Vorige week werd ons geduld op de proef gesteld. De buitenlandse vrouw had beleden wie Jezus is en vond genezing.[i] Maar Gods eigen volk en Jezus’ leerlingen vervielen, helaas, in herhaling. Ze zagen zeer grote wonderen maar het kwartje viel niet. Maar toch. Er begint een lampje te branden. Dat lampje wordt in Matteüs 16:13 en verdere een stralend licht. En niet alleen een stralend maar gelijk ook een heel wonderlijk Continue reading