Valstrikken en hindernissen op weg naar Gods koninkrijk. Preek Matteüs 18:6-14.

Wee de wereld met haar valstrikken! – zegt Jezus. Scherpe waarschuwingen klinken in deze verzen; over het afhakken van je hand of de straf die je krijgt als je een geringe van de goede weg afbrengt. Tegelijk spreekt Jezus zeer geruststellende woorden. Hieronder de preek over dit scherpe stuk uit Matteüs 18. Helaas hebben veel vertalingen vers 11 er (ten onrechte) uitgelaten. Ik betrek die tekst er wel bij. De preek is ook te beluisteren via de podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Jezus grote liefde voor je.
Wie is de belangrijkste? Wie de meeste volgers heeft of de hoogste positie? Ja, zo denken wij. Jezus leert zijn discipelen iets heel anders: je moet veranderen en mij volgen. Alleen dan kun je het koninkrijk der hemelen binnengaan (Matteüs 18:1-5). Naar dat evangelie hebben we de vorige keer geluisterd.[i] Dat was bij de bevestiging van nieuwe diakenen en ouderlingen. Ambtsdragers dienen het belang van de nederige, gekruisigde koning en gemeenteleden ontvangen hen in Jezus’ naam. Zo zegent Christus zijn gemeente.

Scherpe waarschuwingen.
Vandaag gaan we verder. Was het vorige keer al radicaal (‘verander!’), de Heer blijft messcherp. We stuiten hier op een tekst die door de loop van de eeuwen mensen heeft laten Continue reading