De ster van Bethlehem. Preek Matteüs 2

Magiërs die Jezus aanbidden. Je verwacht het niet. Magie staat – ik zeg het zachtjes – niet hoog aangeschreven in de Bijbel. Wat betekent Matteüs 2? Ik realiseer me tegen de kerkelijke agenda te zondigen door nu over Matteüs 2 te preken. Het is niet anders; we lezen door na Matteüs 1. Ik reken op genade. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         De koning wordt geboren.
Na het paspoort, de spannende geboortelijst van Jezus (Matteüs 1)[i], volgt weer een opmerkelijk hoofdstuk. Buitenlandse magiërs komen Jezus hulde bewijzen. Schitterend heeft Rubens dit geportretteerd (inclusief het vervallen koningshuis van David). Over een paar bijzonderheden in dit hoofdstuk straks meer.

Allereerst het verband met het vorige hoofdstuk. Het ‘paspoort’ van Jezus (Matteüs 1) begint met David. Dat wil zeggen dat Jezus koning is. Daarom zingen we vandaag koningspsalm 72: vorsten van verre landen aanbidden de koning. Dat Jezus niet alleen Davids zoon maar ook Gods zoon is (Matteüs 1:23, 3:17) dat is het geheim van het evangelie (Romeinen 1:1-7).

Matteüs 2 gaat in het spoor van het vorige hoofdstuk verder. Het hoofdstuk bevestigt Jezus’ identiteit. Magiërs weten dat er een Joodse Continue reading