Ruimte om te leven uit Jezus’ macht. Preek Matteüs 28:16-20.

Matteüs sluit zijn evangelie kort en zeer explosief af. Een groot geloofsgeheim valt ons op twee manieren ten deel. En het slot nodigt uit om weer bij het begin van het evangelie te gaan lezen. In de liturgie bezingen we God Drie-eenheid (Matteüs 28:19).

Ter afsluiting van het luisteren (in twee jaar tijd) naar Matteüs zingen we het lied ‘Alles voor Hem’ (Sela). In dat lied komen kernthema’s van Matteüs (macht, wijsheid) en het slot van Matteüs’ evangelie (‘Ik ben erbij’) samen. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Schitterend slotakkoord.
Soms zie je een schitterend doelpunt bij voetbal. En in de herhaling valt nog beter op hoe mooi die goal is. Het doelpunt begint ergens achterin en loopt via veel schijven/spelers om, tenslotte, prachtig te worden afgerond. Je gaat het mooie doelpunt nog meer bewonderen.

Kort en explosief.
Het slot van het evangelie van Matteüs lijkt op zo’n mooi doelpunt. Matteüs schrijft een opvallend kort slot van zijn evangelie. De verhalen die Lukas en Johannes vertellen van Pasen en de dagen daarna heeft Matteüs niet. Matteüs noteert geen Continue reading