Leven met de hemelse koning. Preek Kolossenzen 3:1-4

De Bijbel in Gewone Taal zegt dat we hemels moeten leven (Kolossenzen 3). Wat stel je je daarbij voor? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Goddelijke macht.
De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het gevierd met Pasen. Vorige week is die viering onderstreept in de bediening van de heilige doop aan …. Een krachtig symbool; begraven en opgestaan met Jezus (Kolossenzen 2:12).

…. hebben bij die doop gezegd dat Continue reading