The return of the King. Preek Psalm 2

Preek in de serie over de Psalmen, gehouden 2 oktober 2016 in de Kandelaarkerk. Vorige keer: waarom de Psalmen en Psalm 1 (zie hier). Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van onze Heer en koning Jezus Christus

1         Psalmen als levensgids.
Vandaag vervolgen we het luisteren naar de Psalmen. Naar aanleiding daarvan wil ik graag eerst nog wat zeggen over de vorige dienst, over Psalm 1. Na afloop hoorde ik zulke bemoedigende en ingrijpende reacties. Een paar wil ik noemen. Iemand zei:

ik heb in mijn leven te maken gehad met geweld. En dan voel ik de neiging om wat terug te willen doen. Wat is het dan belangrijk om (we stonden Continue reading