Samen op reis. Overdenking bij Hebreeën 10:24

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1 De definitieve uitnodiging (vanaf vers 19).
Een tijd geleden zat ik eens bij de kapper en raakte met haar in gesprek. We kregen gesprek over geloven, bij een gemeente horen (het gaat daar op een of andere manier nogal snel over als je dominee Continue reading