Toegewijd en trouw leven. Preek Psalm 50

Preek gehouden in de Kandelaarkerk, 30 oktober 2016. In de serie over de Psalmen. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Ik koos voor de BGT, maar gebruik ook de NBV in de preek. Zie daarvoor de liturgie, helemaal onderaan.


Gemeente van Jezus Christus

1         Met alles zijn we van God.
Hoe meer je de Psalmen leest, des te meer ga je je erover verbazen. Psalm 1 die zo verheven zingt van Gods wet en, tegelijk, eindigt met een donderwolk. Psalm 2 met die wonderlijke profielschets van de koning: een die machteloos is én de huiveringwekkende rechter. En dan nog de verbondenheid die deze gebeden door de loop van de eeuwen Continue reading