God aan het werk. Preek over vrucht van de Geest, Galaten 5:13-26

Paulus gaat de Galatenbrief afronden. Daarbij komt hij een paar keer terug op de wet en spreekt hij over de vrucht van de Geest. Wat betekent dit gedeelte? Een voorbeeldliturgie straat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Nog een paar slotopmerkingen.
Als je afscheid van elkaar neemt, zeg je nog wat laatste dingen tegen elkaar: ‘ik hou van je’, ‘vergeet niet gezond te eten’. Dat soort dingen.

Bij het luisteren naar Galaten zijn we inmiddels aanbeland bij de fase van laatste (afscheids)woorden. Met deze zin luidt Paulus het slot Continue reading