Zelfs in het graf niet alleen. www.40dagenhierennu.nl Stille Zaterdag 20 april

Wij barsten altijd van de activiteiten. Afleidingen bij de vleet. Vandaag is het stil. Stille zaterdag. We gedenken onze doop. We zijn met Christus begraven. Al vroeg heeft de kerk in haar geloofsbelijdenis opgenomen dat Jezus begraven werd. We lezen het evangelie:

Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dichtbij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin
(Johannes 19:4-42).

Evangelie
Hoe stil zullen de volgelingen van Jezus zijn geweest. Vandaag is het voor ons Stille Zaterdag. Is elk woord er een teveel? Naar aanleiding van Goede Vrijdag klinkt wel eens de klacht dat er al jubel is terwijl het gaat over Jezus’ dood. Wat is het verleidelijk om Stille Zaterdag maar over te Continue reading

Onthoud moslims het schandalige evangelie niet

Barend Kamphuis legt een wezenlijk punt op tafel als het gaat om ‘God  en lijden’ (ND, 2 april). Kun je zeggen dat God zich uit de wereld laat wegdringen tot op het kruis? Verlies je zo niet het onderscheid tussen God de Vader en God de Continue reading