De kerk kán niet zonder wraakpsalmen

Klaas Wierenga keert zich tegen een kerkcultuur die toepasbaarheid en feestgedruis afdwingt en niet van grimmige tegenstemmen zoals wraakpsalmen wil weten (ND, 12 april). Opvallend: in een seculiere krant verschijnt op diezelfde dag een opiniestuk van Jan Kuitenbrouwer. Hij bekritiseert in de NRC de Nederlandse cultuurdwang om alles toegankelijk te maken. Zelfs het evangelie, beweert Kuitenbrouwer, wordt door een voorstelling als the Passion aan deze eis onderworpen. Zijn dit nu twee oude(re) mannen die een nieuwe tijdgeest niet kunnen verkroppen of Continue reading