Gods oordeel over de volken in Kanaän

Handout leerdiensten over Gods oordeel, 2de dienst.
leerdienstcyclus 2012. Lezen: Deuteronomium 7 en 9:1-6.

De vorige dienst ging erover dat er in de bijbel zoveel oordeel, geweld en bloed voorkomt. Hoe zit dat? Zie de samenvatting van die dienst. Vandaag: de opdracht die Israël krijgt om de volken in Kanaän te doden (‘ban’).

1. Achterdeur.
God gaf aan Israël de opdracht om de volken in Kanaän te doden. Kunnen we niet ontsnappen aan deze ingrijpende opdracht door die anders Continue reading