De Nederlandse kerk is nog teveel bezig met aardse, politieke macht

In de Nederlandse setting zijn kerk en politiek nauw verweven geweest. Met het oog op het getuigenis van de kerk is het nodig dat kerken daar verandering in aanbrengen.

Op 29 mei komen verleden en heden van de Nederlandse kerk samen. In Dordrecht wordt de herdenkingsperiode Dordtse Synode 1618/9 afgesloten.[i] Maar waar de 17de-eeuwse synode voor een breuk in de kerk zorgde, zullen kerken en geloofsgemeenschappen op 29 mei een Verklaring van Verbondenheid ondertekenen. Ik ben blij met deze onderlinge verbondenheid.[ii] Als minderheid hebben kerkmensen elkaar nodig. Maar er is ook werk aan de winkel. Als kerken zich toekomstgericht willen opstellen, is het van belang dat zij zich bezinnen op hun relatie met aardse, politieke macht. Wie kijkt naar het verleden ziet dat kerk en staat Continue reading

Heroriëntatie CU in seculier klimaat (versie 6.0)

In februari van dit jaar stuurde ik onderstaand document “Heroriëntatie CU in seculier klimaat” toe aan Arie Slob. Directe aanleiding was de manier waarop de CU meedoen aan het Woonakkoord verbond aan het aan de orde stellen van de seculiere agenda van partijen als VVD, PvdA en D66. In de maatschappelijke en politieke context van dat moment vond ik de opstelling van de CU gedateerd. Christelijke politiek en vooral het evangelie wordt zo m.i. geframed; de seculiere agenda blijkt bepalend. Op deze manier dreigt de CU haar geloofwaardigheid Continue reading