Hij geeft het zijn beminden in de slaap

Korte biddagpreek, gehouden in een dienst van GKv Dordrecht (Kandelaarkerk) en Zuidhoven (CGK). De dienst is voorbereid met de gebedsgroep in de gemeente (zie de voorbeeldliturgie onderaan) en staat in de serie over Marcus. Het zogenaamde Bijbelgebed staat in de (onderstaande) liturgie uitgeschreven.

In 2021 heb ik nogmaals over deze bijzondere tekst gepreekt (vanuit MatteĆ¼s). In die preek meer oog voor de vraag wat nu precies de spanning van Getsemane is. Zie Gods wonderlijke aanvalsplan. Preek over Getsemane.

Gemeente van de biddende Heer

Bidden is intiem omdat we ons, samen, richten op God. In dit uur van gebed zijn we in de Schriftlezing getuige van een meer dan intieme gebeurtenis. Slechts een enkeling mocht dit meemaken (Marcus 14:32 en 33); de desintegratie Continue reading