De gemeente als antwoord van God

Preek naar aanleiding van Handelingen 2 en Filippenzen 2 over gemeente van kringen. Deze preek is een vervolg op een eredienst van vorig jaar waarin het vooral om het nieuwtestamentische woord ‘elkaar’ ging. Zie hier voor die preek (mei 2016). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         De gemeente is Gods antwoord.
Straks krijgen we een update van de commissie basispastoraat: waar staan we als het gaat om het vormen van een gemeente van kringen? We danken de Heer voor de gaven en inzet van de commissieleden.

De gemeente bestaat!
Toen we deze dienst voorbereidden, kwamen we o.a. op deze gedachte: sta je er wel eens bij stil hoe bijzonder het is dat Continue reading