Hij is opgestaan!

Handout bij Lucas 24 en Catechismus zondag 17

1          De Levensvorst toont…zijn lijdenswonden.
De opgestane Heer loopt en leeft met ons mee (Lucas 24:13 vv). Zo laat de Heer zien dat Golgota geen vergissing was maar Goede Vrijdag. Jezus Christus ‘werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’ (Catechismus 17, Romeinen 4:25). Maak Pasen daarom niet los van Continue reading