Hij is opgestaan!

Handout bij Lucas 24 en Catechismus zondag 17

1          De Levensvorst toont…zijn lijdenswonden.
De opgestane Heer loopt en leeft met ons mee (Lucas 24:13 vv). Zo laat de Heer zien dat Golgota geen vergissing was maar Goede Vrijdag. Jezus Christus ‘werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’ (Catechismus 17, Romeinen 4:25). Maak Pasen daarom niet los van Continue reading

Hinken op twee gedachten

1 Korintiërs 15 en HC 17. Begin 2013

1          Hinken op twee gedachten (zie 1 Koningen 18).
Als het gaat over een hemel of eeuwig leven is onze cultuur dubbel. Aan de ene kant lijkt het volstrekt niet te passen bij het post-moderne levensgevoel. “Geloof in dít leven” (en red ons van de goden) – zo verwoordt een reclamespotje van de humanisten Continue reading