Wereldwijd bant God oorlogen uit. Preek Psalm 46.

Preek Psalm 46, in een zomer vol geweld. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus van Nazaret

1. Wat een lied.
Afgelopen zomervakantie waren wij in Z-Frankrijk (ja, goed weer gehad – dank je). De eerste dienst die we daar bezochten lazen we deze Psalm; 46. Probleem met Franse kerkdiensten is dat ze in het Frans worden gehouden. En een enthousiaste voorganger maakt het volgen van de preek al helemaal lastig.

Maar ik werd zo gegrepen door de tekst. Eigenlijk vergat ik gelijk waar ik was, wat ik aan het doen was. Ik kon m’n ogen en m’n oren niet geloven. Heb je gelezen/gehoord (vs.9 vv):

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.

Wat!?

Ik werd overvallen door wat hier staat. Want juist in deze zomer nam geweld, terreur, oorlog en dreiging daarvan het wereldnieuws zo in beslag. Er was geen dag dat er Continue reading