Crisisbestendig leven. Preek Psalm 46

Psalm 46 staat als een huis. Kan het zo in je leven? Ook in crisistijd? Hierover spreekt dit lied. In Rotterdam-Delfshaven heb ik eerder over Psalm 46 gepreekt: Wereldwijd bant God oorlogen uit.[i] Toen was de context het oplaaien van geweld (Israël en Palestijnen, opkomst IS) en de tijd van de ramp met vlucht MH17. Deze preek over Psalm hoort bij de recente preken over de Psalmen; Hopen op God als het nieuwe normaal (Psalm 43) en Waar is God in de Corona-crisis? (Psalm 44).[ii] Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is ook te luisteren als podcast.

Gemeente van de Heer

1         God geeft antwoord.
Soms helpt het om eens even flink te mopperen of te schelden. Dat klaart de lucht. Anders blijf je maar zitten met je frustratie of kwaadheid. Zo gaat het bij de Psalmen. Psalm 42/43 klaagt tot God: ik voel me ellendig, waarom heb ik tegenslag? Psalm 44 doet er nog een flinke schep bovenop. God wordt zelfs geprovoceerd: waarom slaapt U; word wakker, God!? Het gaat er heftig aan toe in die liederen. Blijkbaar is dat allemaal geen probleem. Gods (verbonds)relatie met ons is sterk en kan het aan. Beter kun je zeggen: roep en klaag maar want anders blijf je zitten met je (gevoelens van) onmacht. En daar worden jij en de mensen om je heen uiteindelijk niet beter van.

Toontje hoger.
De toon van Psalm 46 is anders. Een en al vertrouwen in God. Hij redt uit gevaar. Allerlei Continue reading

Wereldwijd bant God oorlogen uit. Preek Psalm 46.

Preek Psalm 46, in een zomer vol geweld. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus van Nazaret

1. Wat een lied.
Afgelopen zomervakantie waren wij in Z-Frankrijk (ja, goed weer gehad – dank je). De eerste dienst die we daar bezochten lazen we deze Psalm; 46. Probleem met Franse kerkdiensten is dat ze in het Frans worden gehouden. En een enthousiaste voorganger maakt het volgen van de preek al helemaal lastig.

Maar ik werd zo gegrepen door de tekst. Eigenlijk vergat ik gelijk waar ik was, wat ik aan het doen was. Ik kon m’n ogen en m’n oren niet geloven. Heb je gelezen/gehoord (vs.9 vv):

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.

Wat!?

Ik werd overvallen door wat hier staat. Want juist in deze zomer nam geweld, terreur, oorlog en dreiging daarvan het wereldnieuws zo in beslag. Er was geen dag dat er Continue reading