Ook de Dood wordt een halt toegeroepen. Preek Matteüs 9:18-34.

Als de dood komt houdt alles op. Dat merk je aan een hooggeplaatst man; Jaïrus. Hij smeekt Jezus om het leven van zijn dochter. Terwijl ze op weg zijn naar Jaïrus’ huis, komt er iemand tussendoor. Een vrouw die niet echt aan leven toekomt. Jezus treedt helend en genezend op. Tot over de grens van de dood. Wat betekent dit onvoorstelbare evangelie?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. (In voetnoot xvi aandacht voor twee bijzonderheden in de tekst).

Gemeente van de Heer

1 Een uitzonderlijk groot wonder.
Als de dood komt houdt alles op. Dat merk je als je iemand verliest van wie je houdt. Je partner, een vriend(in), je ouder(s) of je kind. Je voelt dat als je zelf ernstig ziek wordt of in een levensbedreigende situatie terecht komt. Wij, mensen, zijn sterfelijk. De Bijbel noemt de dood een vijand; de laatste vijand die vernietigd zal worden (1 Korintiërs 15:26 en 51-57, zie Psalm 110).[i]

Groot geloof.
Hoe vreselijk de dood is lees je in Matteüs 9. Jaïrus heeft een belangrijke functie in de synagoge maar hij vergeet zijn stand-verschil met die ‘gewone’ Jezus uit dat nietszeggende Kafarnaüm.[ii] Hij gooit

Continue reading