Gods weg in Jezus. Alleen zo!?

Samenvatting themadienst over de eerste twee geboden. Wie is God? Hoezo ‘alleen Jezus’. Heidelbergse Catechismus 34, 35 (en 11) en delen uit Johannes 6 en 8.


Jezus zegt dat hij de weg naar God is en dat wie hem ziet God ziet. Er is verlegenheid onder christenen om dit vandaag te zeggen en te beleven. Gezien de cultuur waarin we leven (zie vorige themadienst) is dat niet vreemd. Maar doe niet alsof onze cultuur het ons/anderen zo moeilijk maakt. Heel de Bijbel draait om het vertrouwen dat alleen Continue reading