Fearless. Hand-out inleiding lenteweekend 2019 Navigators Studentenvereniging Wageningen

Vraag van vanochtend is: hoe lees je moeilijke, soms bang makende Bijbelteksten?

Inleiding.
A/ Begin bij jezelf. Wie ben je? Hoe ben je opgegroeid (wel/niet gelovig)? Hoe ben je in aanraking gekomen met de Bijbel? Welk Godsbeeld heb je meegekregen?

B/ Onze maatschappij is postchristelijk, postkerkelijk en multireligieus. Gelovigen merken dat: twijfel[i], marginalisatie, (on)zin van geloof, Continue reading

Spreken over Gods oordeel begint bij de gekruisigde Jezus

In april van dit jaar was de film Noah te zien in de Nederlandse bioscopen. Die film riep niet alleen veel op omdat hij nogal afwijkt van wat de Bijbel over Noach en de zondvloed vertelt. Velen vonden de film vooral heel heftig omdat je zo intens geconfronteerd wordt met Gods oordeel: is God werkelijk zo dat Hij mensen en masse laat verdrinken? Wie is deze God?

In dit artikel wil ik stilstaan bij Gods oordeel, en dan vooral bij ons spreken daarover. Ik doe dit omdat het onderwerp me de afgelopen jaren verschillende keren heeft beziggehouden. Prekend over het Oude Testament kom je soms bij zulke ingrijpende teksten uit dat de rillingen Continue reading

Alleen God blijkt echt (zichzelf) te zijn. Preek Jozua 7

Preek uit de serie OT, Jozua. Gehouden in Delfshaven, najaar 2011. Voorbeeldliturgie: zie onder.

1 Op afstand of van dichtbij?
Een predikant gaf paar jaar geleden soort dagboek uit (engelenwoede). Vertelde o.a.: soms zijn er van die teksten in de Bijbel, daar zet ik hek om heen. Betekent: gevaar. Niet bij in de buurt komen.Zou deze tekst daarvoor in aanmerking komen? Vast wel. Heftige tekst.

Vorige week besproken in kring. Iemand zei: ik was dit aan lezen op m’n werk (voorstudie)… en dat ging niet zomaar. Het is nogal wat. Denk je eens in: jij leest dit op je werk, bent dit aan lezen, er komt collega langs: ‘wat ben jij aan doen?’ ‘Ik….? Uhm….niks (hand voor scherm/tekst).’

Of zou je het zeggen? Waar zou dat gesprek over Continue reading