Een christen is single

Life is a mystery
Everyone must stand alone
(Madonna)

Op zondag word ik niet uitgenodigd; gezinnen hebben het door de week zo druk dat ze de zondag voor zichzelf reserveren.’ Deze klacht hoorde ik laatst van een single die lid is van een kerk ergens in het westen van het land. Er wordt weleens gemopperd dat kerken ‘gezinnetjeskerken’ zijn. Maar christenen kunnen niet blijven staan bij zo’n neerbuigende Continue reading

Wie is je tegenover? Single in de kerk

Preek gehouden in het kader van het jaarthema relaties. Eerder hield ik ook een preek over single-zijn; een aantal dingen uit die preek herhaal ik niet. Zie hier voor die preek. Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken in deze serie onderaan de preek.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1         Verlegen.
Vandaag sluiten we het jaarthema over relaties af. In tien erediensten hebben we diverse onderwerpen besproken. We hebben ons leven steeds in het licht gezet van de relatie die God in Jezus met ons is aangegaan. Natuurlijk; wij zijn allemaal kinderen van onze ik-gerichte tijd maar we zijn in de eerste Continue reading

Echtscheiding. Terug naar de Heer die ons ‘helemaal één’ maakt. Preek Matteüs 19:1-12

Preek in de serie van het jaarthema ‘relaties’. Dit keer over echtscheiding. Andere preken e/o artikelen over relaties vind je, met een voorbeeldliturgie, onderaan de preektekst. De preektekst is een beetje, twee beetjes lang. In tweeën houden kan ook: eerste deel is dan t/m 3de punt van de preek.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1 We kennen (elkaar in) Jezus.
Nog even en we sluiten het jaarthema ‘relaties’ af. Op 21 juni gaat het over single-zijn. En vandaag over echtscheiding.

Ik denk dat de dienst van vandaag de meest ingrijpende en misschien ook wel de belangrijkste is van Continue reading

Iemand die bij je past. Homoseksualiteit e/in de kerk. Preek homoseksualiteit

Preek in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. Dit keer over homoseksualiteit. Een paar keer verwijs ik in de preek naar wat er in eerdere jaarthemadiensten aan bod kwam. Het zal zeker helpen om (een deel van) die preken te lezen; om een aantal dingen wat beter te plaatsen. Je vindt die preken, als ook een voorbeeldliturgie, onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde en uit het graf verrezen Jezus

1         Het h-woord in de kerk?
Aan het begin van het jaar hebben we een doelstelling geformuleerd bij het jaarthema ‘relaties’. We willen leren om op een open en gedurfde manier ons leven in Gods licht te zetten. Wie is Jezus als jij verliefd bent of wordt? Wat zegt de Heer over (de plek van) seksualiteit (in je relatie)? Hoe volg de Gods weg als je trouwt, ook als het moeilijk wordt in je huwelijk? Wie ben je in en buiten de gemeente als je als single door het leven gaat? Een keer per maand staan we daarbij stil in Continue reading

Klaag niet over samenwonen en teloorgang huwelijk

Veel christelijke stellen kiezen ervoor om samen te wonen. Dat is een trend waar de kerk niet omheen kan. Het huwelijk zoals we dat lange tijd hebben gekend, raakt steeds meer uit de gratie. Het moet ons aansporen om ons opnieuw te bezinnen op relatievorming en huwelijk.

Een interessant startpunt zijn de jaarcijfers 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ziet twee trends als het gaat om relatievorming. Aan de ene kant is trouwen onverminderd populair. Van de twintigers geeft 90 procent aan te willen gaan samenwonen en de meesten van hen willen uiteindelijk ook trouwen. Aan de andere kant verwacht het CBS dat huwelijken alleen maar minder Continue reading

God hecht zich aan ons.

Seksualiteit is een ingewikkeld kado.

Preek in het kader van het jaarthema relaties. Vorige keer ging over seksualiteit als kado van God. Deze preek gaat erover dat seksualiteit een ingewikkeld kado is; er gaat veel mis in verkeerd gebruik of misbruik van Gods goede gaven. Wat zegt de Bijbel daarover? Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken uit de jaarserie staat onderaan.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Ingewikkeld.
Deze weken zijn we getuige van een bizarre rechtszaak in Frankrijk. Een BF-er (BN-er in Frankrijk) staat voor de rechter omdat hij seksfeesten georganiseerd zou hebben waarbij vrouwen betaald zouden zijn voor seksuele diensten. Mannen in keurige maatpakken worden beticht van misselijkmakende praktijken. Huilende vrouwen vertellen wat hun is aangedaan.

Het is een extreem voorbeeld van verkeerde omgang met seksualiteit. Het extreme vergroot wat in het alledaagse, klein of groot, gebeurt. We hebben dit jaar in de thema’s over relatie al een paar keer gezien dat seks voor ons zomaar Continue reading

Relatie en seksualiteit

Workshop GSR 12 en 13 februari 2015, HAVO 4 en VWO 4.

ds. Matthijs Haak, Rotterdam –Delfshaven. Email: delfshaak@kpnmail.nl.

  • Welkom en korte kennismaking
  • Doel van de workshop. We lezen Genesis 2: 23 en 24. God schept man en vrouw.

23 De mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Ik noem haar ‘vrouw’.’ 24. Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één.

Ze worden samen helemaal één’: wat wordt daarmee bedoeld volgens jou?

  • Romantiek- of relatietest: wat vul jij in bij de vraag die ik deze week van mijn bank kreeg?

Continue reading

Samenwonen dwingt kerken tot bezinning

Geef lucht en ruimte om het huwelijk te ontdekken

Veel christelijke stellen kiezen ervoor om samen te wonen. Dat is een trend waar de kerk niet omheen kan. Het huwelijk zoals we dat lange tijd hebben gekend, raakt steeds meer uit de gratie. Ik zie het als een uiting van meerdere, onderliggende ontwikkelingen in de maatschappij, die ons aansporen om ons opnieuw te bezinnen op relatievorming en huwelijk.

Voor een zinvolle reactie op het verschijnsel samenwonen is allereerst een goede duiding van dat fenomeen nodig. Waarom kiezen stellen voor samenwonen en niet voor het huwelijk? Dat antwoord is ook nodig voor een christelijke bezinning op relatievorming en adequaat Bijbels Continue reading

Geen onhaalbaar cadeau

Redactioneel van OnderWeg 7 februari 2015: eerlijk over relaties.

‘God geeft geen onhaalbare cadeaus’. Dat zegt Minella van Bergeijk over het huwelijk, in een interview in Onderweg van zaterdag 7 februari. Deze uitspraak neem ik als motto voor deze special over relaties. Allereerst omdat in deze uitspraak de realiteit klinkt. Als iets niet ‘onhaalbaar’ is, voel je meteen de spanning. Relaties en huwelijken staan onder druk. Statistieken laten die druk zien. Je merkt het om je heen als Continue reading

Seksualiteit als kado van God. Preek Hooglied 5 en Kolossenzen 3

Deze preek gaat over seksualiteit als kado van God; seksualiteit en de Bijbel, en de praktijk/ervaring van soloseks en vrijen. De preek staat in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. De vorige keer ging het over seks en een relatie van trouw. Een enkele keer verwijs ik in deze preek kort naar die preek. Hier vind je de vorige preek. Andere preken in het kader van de jaarserie en een voorbeeldliturgie vind je hieronder.

Lezen: Hooglied 5:1-8 en Kolossenzen 3:1-10.

———————

Gemeente van de uit het graf verrezen Heer

1 Blootblad én goednieuwskrant.
Wat heb jij net gehoord toen we Hooglied 5 lazen?

‘Ik ben al in je tuin mijn meisje… laten we genieten van de liefde’ (jongen/man, vers 1). ‘Mijn liefste klopt op de deur… mijn haren zijn vochtig van de nacht’ (meisje/vrouw, vers 2). Wat hoor je?

‘Ik heb mijn hemd al uit… mijn liefste steek zijn hand door de Continue reading