Formulieren in de kerk; afschaffen of recyclen?

In een introcolumn in De Reformatie van een jaar geleden heeft Ad de Bruijne al eens de vinger gelegd bij een zwakte in het gebruik van formulieren in de kerkdienst. Hij onderscheidde rituele en onderwijzende aspecten van formulieren. Met het eerste wordt bedoeld: vaste formuleringen bij het verrichten van vaste handelingen. Bij het tweede, het onderwijzende, gaat het om het onderricht in de leer van de kerk.

De Bruijnes observatie was dat het formulier in de praktijk eigenlijk één en al ritueel geworden is doordat het onderwijs ook middels vaste formuleringen gebeurt. Ik ben dat met hem Continue reading

Geschonden bestaan. Over zonde, kwaad en de duivel.

Een echtpaar op leeftijd stapt in de auto en rijdt doelbewust het water in, hun dood tegemoet. Even daarvoor waren zij, als gevolg van de financiële crisis, hun huis uitgezet. Dat bericht trof me laatst in de krant. Crisis krijgt een dieptriest gezicht. Hoe komen mensen zover? Deze mensen hebben besloten tot deze daad. Dat is duidelijk. Zij zijn, om het met de Christelijke Dogmatiek te zeggen, ‘antwoordelijke’ Continue reading

Edward Snowden profeteert over Jezus’ komst

Bij nogal wat mensen leeft de idee dat christelijk geloof een zaak van het verleden is. Kerst zou dat bevestigen, want dan vieren we Jezus’ geboorte die zo’n 2000 jaar geleden plaatsvond. Nieuw atheïsme vertolkt een levensvisie dat we nu toch eindelijk definitief afscheid moeten nemen van God. Maar wie goed Kerst viert ziet juist Continue reading

Christus volgen in een seculier klimaat

Volgen christenen Christus? Die vraag klinkt misschien ongeveer net zo onnozel als wanneer je je zou afvragen of Feyenoord een voetbalclub is. Toch is er aanleiding om die vraag gewoon maar eens te stellen. We belijden in Zondag 12 dat Jezus, de Zoon van God, Christus genoemd wordt en dat wij deel hebben aan zijn zalving om zijn naam in woord en daad bekend te maken. In de praktijk Continue reading

Thumbs up for Christ! Over opinievorming anno 2013.

Allerlei individuele meningsuitingen en onderzoeken domineren de agenda van de kerk. Daarmee kan het leven uit genade onder druk komen te staan: er moet van alles. Aan de andere kant is meningsvorming van onderaf een gegeven: zo werkt het nou eenmaal in onze tijd, en aan haar eigen tijd kan en wil de kerk zich toch niet Continue reading

Tussen kunst en kitsch. Over de menswording van Gods Zoon en de kerk

Spreken en nadenken over de Heer Jezus Christus maakt je dankbaar en gelukkig. Hij is onze bevrijder. Door mens te worden heeft Hij heel ons leven aanvaard en verlost. We vieren dat met Kerst. Geweldig!

Spreken en nadenken over de kerk heeft vaak ook een heel andere toon. Negatieve ervaringen komen naar boven; er klinkt teleurstelling in door, of bezorgdheid omdat de kerk steeds kleiner wordt. Zij lijkt in onze tijd niets meer voor te stellen. Het gesprek gaat dus vaak zo: de Heer: ja! De kerk: tja….

In dit artikel wil ik stilstaan bij het verband tussen Kerst en kerk, en de vraag voorleggen: welk beeld heb je eigenlijk van de kerk?Afbeelding

Continue reading

Verwijzen naar de Goede. Toekomst voor christelijke partijen in Nederland

De teleurstellende uitslag van de parlementsverkiezingen van 12 sept. jl. roept vragen op over de toekomst van de christelijke partijen. In het ND voerde ds. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk (PKN) in Amsterdam, zelfs een pleidooi om ze helemaal af te schaffen. [i] In dit artikel lever ik een bijdrage aan dat gesprek.

Hoewel christelijke partijen volgens Visser in het huidige stelsel stem en steun verdienen, veroorzaken ze in ons ontkerstende en geliberaliseerde klimaat meer kwaad dan dat ze goed doen. De analyse van het huidige klimaat en de problematiek die dat oproept voor christelijke partijen is glashelder. De oplossing die Visser voorstelt, overtuigt mij Continue reading

Hij is verrezen, dood ten spot

Spot om kruisdood is de opstandingsframe van Jezus

Philip Freriks mocht in de stille week van 2012 het mooiste nieuws vertellen dat er is. Tijdens de uitvoering van the Passion (EO/RKK) in Rotterdam gaf hij aan dat het verhaal met de dood van Jezus van Nazaret afgelopen leek te zijn. Jezus was verraden, overgeleverd en stierf een pijnlijke dood: een afgang aan het kruis. Maar, zo zei de oud-journaallezer, de Bijbel vertelt dat Jezus is opgestaan uit de dood! Freriks voegde daar gelijk aan toe: of je dat gelooft of niet laat ik aan jullie over. En zo moest ieder de ‘opstanding’ op de top van de Erasmusbrug voor zichzelf interpreteren

Vaak wordt er zo gedacht en gesproken: Jezus van Nazaret heeft inspirerend geleefd. Helaas – dat lot treft zoveel inspirators – is hij Continue reading

The Candlestand Statement. Kandelaarverklaring. Gereformeerd en charismatisch

Hieronder een blog (2 artikelen) uit m’n Groninger periode; inzake gereformeerd – charismatisch, in de tijd dat dit debat in onze kerken hierover gevoerd werd.

Over de Geest en zijn werk in recentere preken, zie Hoe alles verandert en hetzelfde blijft (Marcus 16:9-20), gestempeld door de Geest (Efeze 1:13&14) en bid in de Geest (Efeze 6:18).
——————— ARTIKELEN KANDELAARVERKLARING ————————

Gereformeerde overwegingen bij de charismatische beweging. Zo luidt de ondertitel van The Candlestand Statement. Dit document werd al eerder in De Reformatie geïntroduceerd (nr. 12, jaargang 80). In de volgende bijdragen volgt een bespreking van deze verklaring. Wat typeert dit document? Wat komt er zoal aan de orde op het spanningsveld gereformeerd – charismatisch? Wat hebben wij als kerken aan deze Kandelaarverklaring? De bespreking gebeurt in de vorm van Continue reading